За Овче Поле немало гладна година

За Овче Поле немало гладна година Опширното и благодатно Овче Поле допира до десниот брег на Брегалница. Овче Поле некогаш беше житницата на североисточна Македонија. Раѓаше изобилно, и покрај [...]

Алхемиската свадба во Овче Поле – како на небото, така и на земјата

Митотопонимот Овче Поле од памтивек обзнанувал дека на небото има само еден господар, што е потврдено од историските податоци за многуте промени на власта, токму на Овче Поле. Митотопонимот Овче [...]

Книгите на Никола Ристевски

(2011 – 2017)   Ѕе гледа се  Имагинариум Luminous Neutrino Зборник за Овче Поле – книга прва Овчеполски прирачник за (аван)туристи Ристо Гонев – Новинарски записи за Овче [...]