0

Свети Николе во 20 век – од книгата „Свети Николе – главната населба во Овчеполската Котлина

Свети Николе во 20 век од книгата „Свети Николе – главната населба во Овчеполската Котлина Никола Ристевски, 2018 Во почетокот на 20 век, во Свети Николе веќе биле развиени повеќе занаети, [...]

0

Од книгата „Свети Николе – главната населба во Овчеполската Котлина“

Свети Николе е град во истоимената општина, кој сe наоѓа на место каде и во минатото имало населба која била централна и главна населба на Овче Поле. Географската поставеност на Свети Николе во [...]

0

Книги – Никола Ристевски, 2018 година

Здраво живо, почитувани читатели. Овој текст претставува известување за книгите кои ги објавив во текот на годинава и следните изданија. До сега беа објавени книгите: (2011 – 2017) Ѕе гледа [...]

0

Отворено писмо до Општина Свети Николе и Македонскиот народ во Овче Поле

Отворено писмо до Општина Свети Николе и Македонскиот народ во Овче Поле Здраво живо, Овче Поле! Со децении големи делови од Овчеполието се под други општини, а најголемото населено место во [...]

0

Српските весници за Овчеполскиот мак – Афионски задруги во 1933 година

Почитувани читатели, Ви го споделувам текстот насловен како „Неволјите на производителите на афион“ од српскиот весник „Правда“ од 29 октомври 1933 година. Можете да прочитате една приказна за [...]