Природните богатства на Овче Поле – запис од 1924 година

 In Текстови

Богатството на Овче Поле не е само во неговите плодни ниви и ливади, туку и во природните богатства. На повеќе места се наоѓаат мали солни наслаги – солни бари, поради што работниците на пругата често морале да бараат слатка вода на длабочина од 4 до 5 метри. На планината Богословец недалеку од пругата се наоѓаат големи наслаги на гипс, а лево од пругата за Штип во близина на селото Црнилиште и околните села се наоѓа јаглен. За време на изградбата на железничката пруга се пронајдени и костури од изумрени животни, а на едно место и глава од мамут со заби. Многу од тие животински остатоци се пронајдени на 5 и 14 километар. Нив ги собрал Петар Павлович и ги однел во белградскиот музеј. Секако дека научни истражувања би потврдиле уште поголемо природно богатство на Овче Поле, кое со векови стои неискористено…

извор – весник „Правда“, 22 10 1924

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search