Search @ archive.org: Nikola Ristevski

 In Текстови

Здраво живо, почитувани читатели. Збирката со проза и поезија „Ѕе гледа сè“, збирката со поезија на англиски јазик „Luminous Neutrino“, малиот Зборник за Овче Поле „Зборниче“, книгата „Р.Г. – Новинарски записи за Свети Николе и Овче Поле“ и собраните научни трудови за археоакустичните и археоастрономските истражувања во Овчеполието ги прикачив во дигитален формат во најголемата интернет архива archive.org. Наскоро и други дела ќе бидат достапни за бесплатно читање и превземање. Читајте: https://archive.org/details/@nikola33

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search