Search @ archive.org: Nikola Ristevski

 In Текстови

Здраво живо, почитувани читатели. Збирката со проза и поезија „Ѕе гледа сè“, збирката со поезија на англиски јазик „Luminous Neutrino“, малиот Зборник за Овче Поле „Зборниче“, книгата „Р.Г. – Новинарски записи за Свети Николе и Овче Поле“ и собраните научни трудови за археоакустичните и археоастрономските истражувања во Овчеполието ги прикачив во дигитален формат во најголемата интернет архива archive.org. Наскоро и други дела ќе бидат достапни за бесплатно читање и превземање. Читајте: https://archive.org/details/@nikola33

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search