Книги – Никола Ристевски, 2018 година

 In Книги ◬ Books

Здраво живо, почитувани читатели. Овој текст претставува известување за книгите кои ги објавив во текот на годинава и следните изданија. До сега беа објавени книгите:

(2011 – 2017)

Ѕе гледа сè

Имагинариум – Имагинариумот на Доктор СонЅе

Luminous Neutrino

Зборниче – мал зборник за Овче Поле

Р.Г. – Новинарски записи за Овче Поле и Свети Николе 

Архео – акустика и архео – астрономија во Канда, Овче Поле (научни трудови)

Зборник за Овче Поле – книга прва

Зборник за Овче Поле – книга втора

Во текот на оваа година, ги објавив Зборник за Кратово – книга прва како печатено издание и Битката кај Ѓуришкиот манастир во август 1903 и спомени за револуционерната дејност во Овчеполието (избор) – дигитално издание. Во тек се подготовките за објавување и печатење на книгите:

Зборник за Овче Поле – книга трета

Свети Николе – главната населба во Овчеполската Котлина

Имагинариум – книга втора

Зборник за Кратово – книга втора

Управување и маркетинг со туристичкиот потенцијал во Овчеполската Котлина

Маркетинг – од почетоците до 21 век

Прирачник за (аван)туристи кои сакаат да го посетат Овче Поле

и неколку други наслови. Дигиталните книги можете бесплатно да ги читате и превземате од оваа страница, а печатените изданија можат да се порачаат во одделот Книготека (клик). Благодарност до читателите и до сите кои ја поддржуваат мојата работа.

www.nikolaristevski.com

Ви благодарам за вниманието.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search