Новите трендови во туризмот и патувањата и туристичкиот потенцијал на Овче Поле и Република Македонија

Дефинирањето на туризмот е различно во различни учебници, книги, научни трудови и зависи од изворите на литература кои се користат, но и од намерата поради која се прави обид за дефинирање на [...]

Search @ archive.org: Nikola Ristevski

Здраво живо, почитувани читатели. Збирката со проза и поезија „Ѕе гледа сè“, збирката со поезија на англиски јазик „Luminous Neutrino“, малиот Зборник за Овче Поле „Зборниче“, книгата „Р.Г. [...]

Светиниколскиот пазар и тешкотиите на локалните производители

Градскиот пазар и тешкотиите на локалните производители Повозрасните жители на градот се сеќаваат на многуте дуќани во центарот и Црквенско маало, коишто долги години продавале различни видови на [...]

Неколку окултни редови за бројот 13

  13 Ден денес во Франција има агенции коишто нудат „quatorzieme“, четиринаесетти човек, доколку по некоја случајност на вечера се соберат 13 души. 13 октомври 1307 година – масовно апсење [...]

Кучешки денови

Кучешки денови од книгата „Имагинариум“ Се наоѓаме во периодот од годината кога температурите се највисоки, а жештината дури е опасна по човечкото здравје. Ова е оној дел од летото кога сончевите [...]

Волшебна Македонија – Цар Александар Македонски (текст, аудио & видео)

Текстови за Александар Македонски од книгата „Имагинариум – Имагинариумот на Доктор Сонѕе“ Дури и Александар Македонски во раната младост од јужните соседи бил нарекуван волк владетел. За [...]

page 1 of 2