0

Книгите на Никола Ристевски

(2011 – 2018) Ѕе гледа сè Имагинариум – Имагинариумот на Доктор СонЅе Luminous Neutrino Зборниче – мал зборник за Овче Поле Р.Г. – Новинарски записи за Овче Поле и Свети [...]

1

ЗБОРНИЧЕ – мал Зборник за Овче Поле

Здраво живо, почитувани читатели. Во ова мало Зборниче во електронска верзија ќе можете да читате избор на текстови од стари книги во кои се споменува Овче Поле, исечоци од стари изданија на [...]

1

Luminous Neutrino

First book in English, with 37 short poems inspired by love, death, sex, occult and love, written from 2011 – 2016. Luminous Neutrino.pdf

0

Имагинариумот на Доктор Сонѕе

Имагинариумот на Доктор Сонѕе е втора книга на Никола Ристевски од Овче Поле. Содржи собрани авторски текстови со езотерична, митолошка, научна, мистична, гонзо и окултна содржина, пишувани под [...]

1

Ѕе гледа сè

Збиркa сo прoзa и пoезијa, првa книгa нa Никoлa Ристевски. Сoдржи текстoви и стихoви сo oкултнa пoзaдинa. Нaјчестo oпфaтени теми се живoтoт, љубoвтa и смрттa. Автoрoт е пoвлијaен oд мистичнoтo [...]