0

Шлемот на Александар Македонски, Мерцедес и успехот на еден Македонец (интервју)

Здраво живо Славче. Благодарам за овозможената прилика за интервју. – Кој е Славче Таневски, каде пораснал и каде се образувал? Еден од дванаесетте креатори на надворешниот изглед на [...]