Никола Ристевски е роден на 26ти јануари 1985тата година во градот на Свети Никола во Овче Поле. Основното и средното образование ги завршува во Свети Николе. Со високо образование се стекнува на Економскиот Универзитет во Варна, Бугарија, по што живее и работи во Варна, Сицилија, Колорадо, Софија и Скопје. Во периодот од 2011 до 2016 активно ги истражува природните ресурси и културното наследство на Овчеполието и Република Македонија, а во 2014 успешно ги иницира првите архео – акустични истражувања во РМ. Пишува на различни теми и во 2016 ја објавува во печатена форма книгата „Имагинариум“, а во дигитална верзија неколку збирки со проза и поезија и зборници со научни текстови. Од 2014 е постојан научен асистент во меѓународната научна асоцијација Super Brain Research Group, со кои во меѓународната научна литература објавуваат три научни трудови за нивните архео – акустични и архео – астрономски истражувања во Овче Поле. Во 2017 година на програмата на Радио Свети Николе успешно реализира над 50 епизоди од различни радио емисии посветени на природните ресурси и културното наследство на Овчеполието и Република Македонија. Последипломските студии ги завршува во 2017 на Меѓународниот Слалвјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе, каде магистрира на маркетинг менаџмент со магистерска теза насловена како „Управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската Котлина“. Има работно искуство во различни видови на продажби, маркетинг, туризам, медиуми и научни истражувања. Повеќе информации за неговата работа се достапни на интернет страницата www.nikolaristevski.com.

 

Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search