0

Спомени за револуционерната дејност во Овчеполието – дигитално издание

Со ова дигитално издание најавувам објава на печатена книга за револуционерната дејност во Овчеполието, во која се содржани текстови, фототипни страници од стари книги и списанија, фотографии и [...]

0

Шлемот на Александар Македонски, Мерцедес и успехот на еден Македонец (интервју)

Здраво живо Славче. Благодарам за овозможената прилика за интервју. – Кој е Славче Таневски, каде пораснал и каде се образувал? Еден од дванаесетте креатори на надворешниот изглед на [...]

0

Отворено писмо до Општина Свети Николе и Македонскиот народ во Овче Поле

Отворено писмо до Општина Свети Николе и Македонскиот народ во Овче Поле Здраво живо, Овче Поле! Со децении големи делови од Овчеполието се под други општини, а најголемото населено место во [...]